Deurwaarder

Voor veel mensen staat de deurwaarder symbool voor het dwangmatig innen van vorderingen, het afgeven van een dagvaarding of het betekenen van een vonnis. Ook al klopt deze opsomming, het takenpakket van een deurwaardersbureau is veelomvattender dat je in eerste instantie zou denken.  

Wat is een deurwaardersbureau en wat mag men doen?  

De deurwaarder is de persoon die bij wet gemachtigd is om bepaalde taken uit te voeren. Die omschrijving geeft al aan dat niet iedereen de taken van het deurwaardersbureau mag uitvoeren. In tegenstelling tot wat snel wordt gedacht, mag een incassobureau bijvoorbeeld, geen beslag leggen op je inboedel of overgaan tot een openbare verkoop van de inboedel of de auto die je bezit. Dergelijke taken zijn bij wet vastgelegd en mogen alleen door een deurwaarder worden uitgevoerd. In juridische termen hebben we het dan over ambtshandelingen, men is immers door de Kroon benoemd als openbaar ambtenaar.  

De deurwaardersbureau versus het incassobureau  

Ondanks het feit dat veel taken van zowel de deurwaarder als het incassobureau met elkaar zijn verweven, zijn er wel degelijk veel verschillen. Bij financiële geschillen kan een schuldeiser ervoor kiezen om de vordering uit handen te geven van een deurwaardersbureau of een incassobureau. Veel deurwaardersbureau zijn daarom ook gespecialiseerd in incasso opdrachten. Het verschil met het incassobureau is dat het deurwaardersbureau wel de werkzaamheden in het incassotraject kan en mag uitvoeren, het zogenaamde buitengerechtelijke traject. Een incassobureau kan echter geen vonnis ten uitvoer brengen, die taak is uitsluitend voorbehouden aan de (gerechts)deurwaarder. Indien een incassobureau in het buitengerechtelijke traject dus geen resultaat heeft weten te behalen zal een vordering uit handen worden gegeven aan een deurwaardersbureau. Deze zorgt dan voor het juridische vervolgtraject. Daarbij valt te denken aan het uitbrengen van de dagvaarding, het oproepen van de betrokken partijen en het betekenen en ten uitvoer brengen van een verkregen vonnis.  

Andere taken van de (gerechts)deurwaarder  

De gerechtsdeurwaarder houdt zich in de meeste gevallen bezig met het ten uitvoer brengen van rechterlijk uitspraken. Dit betekent niet alleen beslag leggen op tegoeden bij schuldenaren en het organiseren van een openbare verkoop. Ook het ontruimen van woningen en het zeker stellen van goederen (in het geval van een conservatoir beslag) behoren tot de mogelijke taken van hem of haar. Hij of zij is primair belast met het behartigen van het correct uitvoeren van een vonnis indien dat is gewezen.   

De gerechtsdeurwaarder en de woningontruiming  

De gerechtsdeurwaarder heeft strikt genomen geen zorgplicht tijdens een woningontruiming. Dit is echter wel het geval indien in de woning die wordt ontruimd kleine kinderen, zieke mensen of huisdieren aanwezig zijn. In dergelijke gevallen zal men hier een passende oplossing voor zoeken. De aanwezige inboedel, voor zover de bewoner deze niet heeft verwijderd, zal op straat worden gezet en in de meeste gevallen door de gemeente worden opgeslagen. Vaak kan deze, na betaling van de opslagkosten, door de eigenaar worden opgehaald.


Delen